دوره های آموزشی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

1 1 1 1 1

Mini MBA – Digital Marketing

امروزه همه ما می دانیم راه اندازی کسب و کار دیجیتالی با پیکره هر کسب و کاری آمیخته شده و ازضروریات و ملزومات مورد نیاز هر کسب و کاری است. اما بحث دیگر که بسیار پر اهمیت می باشد، حضور قدرتمند برندها و نام و نشان های تجاری و حتی اشخاص در محیط دیجیتال و اینترنت می باشد.

ادامه مطلب

دوره آموزشی دیجیتال نرو مارکتینگ

دوره آموزشی دیجیتال نرو مارکتینگ

1 1 1 1 1

Neuro Digital Marketing

امروزه همه ما می دانیم راه اندازی کسب و کار دیجیتالی با پیکره هر کسب و کاری آمیخته شده و ازضروریات و ملزومات مورد نیاز هر کسب و کاری است. اما بحث دیگر که بسیار پر اهمیت می باشد، حضور قدرتمند برندها و نام و نشان های تجاری و حتی اشخاص در محیط دیجیتال و اینترنت می باشد.

ادامه مطلب