دوره های آموزشی

سمینار هدایت فروش در شرایط بحران

سمینار هدایت فروش در شرایط بحران

1 1 1 1 1

سازمان مدیریت صنعتی ایران در تاریخ ۲۸ دی ماه همایشی را در جهت یاری رساندن به سازمان های کوچک و متوسط یا SEM های کوچک و متوسط برای اصلاح روش های حضور در بازار، جذب و نگهداری مشتری، در شرایطی که مشکلات اقتصادی بیش از پیش خودنمایی میکند برگذار میکند

ادامه مطلب

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

1 1 1 1 1

Mini MBA – Digital Marketing

امروزه همه ما می دانیم راه اندازی کسب و کار دیجیتالی با پیکره هر کسب و کاری آمیخته شده و ازضروریات و ملزومات مورد نیاز هر کسب و کاری است. اما بحث دیگر که بسیار پر اهمیت می باشد، حضور قدرتمند برندها و نام و نشان های تجاری و حتی اشخاص در محیط دیجیتال و اینترنت می باشد.

ادامه مطلب

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

1 1 1 1 1

Mini MBA – Digital Marketing

امروزه همه ما می دانیم راه اندازی کسب و کار دیجیتالی با پیکره هر کسب و کاری آمیخته شده و ازضروریات و ملزومات مورد نیاز هر کسب و کاری است. اما بحث دیگر که بسیار پر اهمیت می باشد، حضور قدرتمند برندها و نام و نشان های تجاری و حتی اشخاص در محیط دیجیتال و اینترنت می باشد.

ادامه مطلب

دوره آموزشی دیجیتال نرو مارکتینگ

دوره آموزشی دیجیتال نرو مارکتینگ

1 1 1 1 1

Neuro Digital Marketing

امروزه همه ما می دانیم راه اندازی کسب و کار دیجیتالی با پیکره هر کسب و کاری آمیخته شده و ازضروریات و ملزومات مورد نیاز هر کسب و کاری است. اما بحث دیگر که بسیار پر اهمیت می باشد، حضور قدرتمند برندها و نام و نشان های تجاری و حتی اشخاص در محیط دیجیتال و اینترنت می باشد.

ادامه مطلب