مقاله ها و دانش فنی

چگونه کسب و کارهای آنلاین می تواند در کسب وکارها کمک کنند ؟

چگونه کسب و کارهای آنلاین می تواند در کسب وکارها کمک کنند؟

1 1 1 1 1

با ورود تکنولوژی به کشورها، کسب و کارها تحت تاثیر آن قرار گرفته و به خاطر پیشرفت سریع و روز افزون و پایین آوردن هزینه ها شرکت ها، تنها راه را همسو و همراه شدن با تکنولوژی دانسته اند. در کشور ما نیز مدیران به این باورند که دیگر روش های سنتی بازدهی خود را از دست داده اند و اگر به سرعت سازمان خود را به سوی سازمانی دیجیتالی کوچ ندهند، سرمایه هایشان را از دست رفته خواهند دید.

ادامه مطلب

چگونه کسب و کار دیجیتال را راه اندازی کنیم؟

کسب و کار دیجیتال؛ قسمت دوم

1 1 1 1 1

گسترش و پیشرفت روز افزون تکنولوژی بخصوص در زمینه دیجیتال و اینترنت، این ضرورت را ایجاد نموده که تمام صاحبان کسب و کارها و اشخاص حقیقی و حقوقی به فکر ایجاد و توسعه کسب و کار خود در حیطه دیجیتال و بستر اینترنت باشند.

ادامه مطلب

کسب و کار دیجیتال؛ ضرورت و مخاطرات

کسب و کار دیجیتال؛ ضرورت و مخاطرات

1 1 1 1 1

گسترش و پیشرفت روز افزون تکنولوژی بخصوص در زمینه دیجیتال و اینترنت، این ضرورت را ایجاد نموده که تمام صاحبان کسب و کارها و اشخاص حقیقی و حقوقی به فکر ایجاد و توسعه کسب و کار خود در حیطه دیجیتال و بستر اینترنت باشند.

ادامه مطلب

برندینگ دیجیتال چیست؟

برندینگ دیجیتال چیست؟

1 1 1 1 1

با ایجاد و گسترش دیجیتال؛ مفهوم دیجیتال برندینگ شکل گرفت. برندینگ و هویت سازی برند با گسترش دیجیتال، بستری به نام برندینگ دیجیتال پیدا کرد. 

ادامه مطلب

ثبت نام در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ