مقاله ها و دانش فنی

هوش هیجانی در مدیریت

هوش هیجانی در مدیریت

1 1 1 1 1

هوش هیجانی در مدیریت از جمله مواردی است که هر سازمان برای انتخاب رهبر و مدیر سازمانی در نظر داشته باشد. اهمیت هوش هیجانی در مدیریت بسیار بالاست.

ادامه مطلب

ثبت نام در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ