مقاله ها و دانش فنی

هوش هیجانی در مدیریت

هوش هیجانی در مدیریت

1 1 1 1 1

هوش هیجانی در مدیریت از جمله مواردی است که هر سازمان برای انتخاب رهبر و مدیر سازمانی در نظر داشته باشد. اهمیت هوش هیجانی در مدیریت بسیار بالاست.

ادامه مطلب

هوش هیجانی

هوش هیجانی

1 1 1 1 1

هوش هیجانی (Emotional Intelligence) که به اختصار EI یا EQ نوشته می شود، شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان ‌های خود است. هوش هیجانی یکی از رایج ترین مدهای رهبری سازمانی است.

ادامه مطلب

ثبت نام در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ