اجرای برنامه بازاریابی

اجرای برنامه بازاریابی

در مقالات قبلی از جزئیات یک برنامه بازاریابی موفق و حرفه ای سخن گفتیم. اما همانطور که می دانید، مهم ترین و اصلی ترین بخش هر کاری از جمله بازاریابی، اجرای دقیق و درست آن است. اجرای برنامه بازاریابی نیز همانند تدوین و طراحی آن بسیار پراهمیت است.

شما برنامه بازاریابی تان را کامل نموده اید. این برنامه بررسی شده، به تأیید رسیده و بودجه نیز تصویب شده است. آنچه به ظاهر کاری سخت می نمود، با موفقیت کامل شد. اما برنامه فقط نیمی از معادله را می سازد؛ اجرای دقیق نیم دیگر را تشکیل می دهد. به یاد داشته باشید که:


برنامه بازاریابی منسجم به اجرای دقیق = بازاریابی موفق

 

فرهنگ لغت و بستر «اجرا» را اینگونه تعریف می کند: «کامل انجام دادن؛ تمام و کمال عملی کردن». طبق تعریف، اجرا به جامعیت و دقت - یعنی توجه به جزئیات - اشاره دارد. کارایی اجرای یک برنامه بازاریابی موفق در گرو این جزئیات است.
یک برنامه بازاریابی منسجم از مجموع اجزایش متعالی تر است، زیرا اثر هر عنصر توسط تأثیر عناصر دیگر تقویت می گردد. یک فروشنده زمانی در مواجهه با یک خریدار احتمالی موفق است که از قبل نام شرکتش را در تبلیغات شنیده باشد، چون بخشی از فروش از قبل آغاز شده؛ یعنی آگاهی از قبل شروع به شکل گیری کرده است. توجه به جزئیات در هر جنبه از اجرا کمک می کند تا از تأثیرگذاری سینرژتیک تمامی فعالیت های برنامه بازاریابی اطمینان حاصل شود.

 

حتماً بخوانید: بودجه بازاریابی

 

اهمیت اجرای دقیق برنامه بازاریابی

یک برنامه بازاریابی، تا زمانی که به شکلی اثربخش اجرا نشود، چیزی فراتر از فهرست جامع از نیات مثبت نیست. تمامی کار و منابعی که تحت بررسی کسب و کار قرار گرفته، تعيين مشکلات و فرصت ها و تدوین برنامه، همه و همه سرمایه هستند. بازگشت سرمایه مذکور و ارزیابی دقیق فعالیت های برنامه بازاریابی جهت استفاده در برنامه ریزی های آتی، فقط زمانی تحقق می یابند که شما به اجرای دقیق تمامی عناصر برنامه بپردازید. یک ایده ترویجی خیلی خوب ممکن است به نتیجه های خیلی خوبی منتهی نشود؛ نه به این خاطر که ایده بد بوده، بلکه چون اجرا ضعیف بوده است.


اگر به هر یک از فعالیت های برنامه بازاریابی، از طریق اجرای دقیق، بهترین فرصت را برای عمل ندهید، قادر به ارزیابی دقیق آن نخواهید بود. اگر نمی توانید به ارزیابی فعالیت های بازاریابی تان بپردازید، این فعالیت ها استفاده اندکی در برنامه ریزی برای سال آتی خواهند داشت.
اجرای موفق برنامه بازاریابی به طور کلی مستلزم هماهنگی افراد و منابع زیادی است. مشارکت و حمایت از بسیاری از نواحی درونی و بیرونی شرکت مورد نیاز است. پیگیری های پیوسته از شرکت کنندگان ضروری است تا اطمینان حاصل شود که آنان:


١. نقش و اهمیت مساعدتشان را در کل اقدام بازاریابی می فهمند.
۲. آنچه برای محقق ساختن امور نیاز دارند، در اختیارشان قرار داده شده است.
٣. آنچه باید انجام شود، انجام می دهند.
۴. برای نتیجه های به دست آمده از فعالیت هایشان و نیز کل اقدام بازاریابی بازخورد دریافت می کنند.

 

حتماً بخوانید: تحقیقات بازار چیست؟

 

مراحل کلیدی اجرای برنامه بازاریابی

بی شک وقفه ای بین تسلیم سند برنامه بازاریابی جهت بررسی و تأیید و زمانی که دستور شروع را دریافت می کنید و بودجه تصویب می شود، وجود دارد. بدون توجه به این وقفه، باید برنامه بازاریابی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که:


۱- منابع کافی را به جای خود دارید و نسبت به اجرای همه فعالیت های برنامه بازاریابی متعهد هستید.

تخصیص منابع حمایتی در فرآیند برنامه ریزی و تأیید بودجه صورت می گیرد (در فرآیند برنامه ریزی، شما از نیروی کار مربوط - چه داخل و چه خارج از شرکت - درخواست ورودی می کنید و احتمالاً آن را دریافت دارید. مسائلی که توسط این بازیگران کلیدی به وجود می آید، مشکلاتی که باید حل شوند و فرصت هایی که باید از آنها استفاده شود، در برنامه لحاظ می گردند. مشارکت های کلیدی کمک می کنند تا برنامه را از آن خود کنند و آنها را متعهدتر و مشتاق تر نمایند). پس مادامی که اجرا شروع می شود، فعالیت های برنامه بازاریابی دیگر غافلگیر کننده نیستند، بلکه تأییدی بر راهکارهایی ویژه هستند که برای پاسخگویی به ورودی دریافتی طراحی شده اند. این نوع کنترل کردن از آن جهت است تا اطمینان حاصل گردد که تعهدات یادشده تغییر نکرده اند و نیازتان به آنها برای محقق ساختن اهداف درج شده در قالب زمانی برنامه شما، در حد بالایی از اولویت قرار می گیرد.

 

حتماً بخوانید: بازاریابی محتوایی


۲- تعیین زمان لازم برای افرادی که باید در هر یک از عناصر اجرایی برنامه بازاریابی مشارکت نمایند، ضروری است.

در کل، هرچه زمان بیشتر باشد بهتر است، با این حال، از خطر (که به ندرت خطر حساب می شود) زمان انجام دادن کار بیش از حد برای یک پروژه برحذر باشید. این امر می تواند اجازه دخالت را به سایر امور فوری بدهد. همچنین حفظ انرژی و اشتیاق برای کار در مدت زمانی طولانی می تواند مشکل باشد و ممکن است به ناکارآمدی و «شروع دوباره» منجر شود.
یک توصیه مناسب این است که همیشه باید دست کم ۳ تا ۶ ماه زودتر از موعدی که قرار است یک برنامه یا پروژه تاکتیکی به اجرا درآید، دست به کار شوید؛ شش ماه (یا بیشتر) از قبل برای برنامه های اجرایی و کمپین های ارتباطی اساسی. در این دوره سه ماهه یا شش ماهه زمان انجام دادن کار، باید زمان لازم را جهت پیش فروش و آگاه نمودن افرادی که باید مشارکت نمایند، به حساب بیاورد. ترویج تدوین شده برای مصرف کنندگان که توسط بازار تجارت هدف یا شبکه ای واسطه ای اجرا خواهد شد، باید در طول زمان بسط یابد تا اجازه ارتباط را به واسطه ها بدهد و زمان لازم را جهت برنامه ریزی و تأمین بر آن اساس در اختیارشان قرار دهد.

 

حتماً بخوانید: ۱۵ راه موفقیت در کسب و کار

 


۳- برای اجرای عناصر برنامه ای که بخش ها، فروشندگان و نسبت به آن مسئولیت دارند و زمان مورد نیاز آنان، درک کامل و مفصلی داشته باشید.

هنگامی که هر فعالیت را بررسی می کنید، اگر نمی توانید با اطمینان به احتیاج های اجرایی و زمانی پاسخ دهید، باید این امور را فوری در نظر بگیرید. حتی اگر نسبت به فرآیندها و جدول های زمانی مطمئن هستید، باید زمانی که با افراد درگیر در برنامه تماس می گیرید، آنها را تأیید کنید.

1 1 1 1 1

دیدگاه ها (0)

  1. ارسال دیدگاه
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
کد امنیتی