استراتژی بازاریابی اینترنتی

استراتژی بازاریابی اینترنتی

در استراتژی بازاریابی اینترنتی یاد می گیریم که بازار هدف و اطلاعات بازاریابی اینترنتی برای آماده سازی یک برنامه بازاریابی اینترنتی کدام اند. همچنین با چگونگی تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی اینترنتی، پایه ریزی و نگارش یک برنامه اجرایی مؤثر یا درخواست برای پیشنهاد و مشخص کردن برنامه زمانی و بودجه برای توسعه وب سایت خود آشنا می شویم. همچنین چگونگی ارزیابی مؤثر بودن استراتژی بازاریابی اینترنتی خود بر اساس معیاری موجود را نیز یاد می گیریم.

هنگامی که بازارهای هدف کسب و کار خود را معین کردید، اهداف و استراتژی های بازاریابی را تنظیم نمودید، جایگاه برند خود را تثبیت کردید، اهداف ارتباطی را تدوین نمودید و بخش های استراتژی ای و پیام تبلیغاتی برنامه خود را آماده کردید، بیشتر اطلاعات لازم جهت مهیاسازی برنامه مؤثر استراتژی های بازاریابی اینترنتی را در اختیار دارید.
این مقاله به توصیف روش هایی جهت تدوین راه حل های بازاریابی اینترنتی بازارمدارانه مؤثر برای سازمانتان می پردازد. با کمک استراتژی های بازاریابی اینترنتی بازارمدارانه، شما از دانش خود از بازار هدف استفاده می کنید تا تجربه بازاریابی اینترنتی بهینه ای را در اختیار اعضای بازار قرار دهید. این بدان معناست که محتوا و مختصات وب سایت، بیشتر توسط انتظارهای بازارهای هدف معین می شود؛ تا توسط آنچه به طور عام از تکنولوژی در میان طراحان وب تعبیر می شود.


نتیجه برنامه ریزی مؤثر استراتژی های بازاریابی اینترنتی یا برنامه اجرایی برای به اجرا درآوردن استراتژی های بازاریابی اینترنتی به دست خودتان است یا درخواستی برای پیشنهاد (RFP) است تا به کمک فروشنده ای تحت راهنمایی خود، به اجرای استراتژی بپردازید.
استراتژی های بازاریابی اینترنتی متفاوت از ساختارهای چنداستراتژی ای هستند. محتوای بازاریابی اینترنتی، مثل یک وب سایت، تمرکز یافته هستند و هنگامی که مورد درخواست اعضای بازار هدف باشند، در اختیارشان قرار می گیرند. محتوای ساختارهای چنداستراتژی ای، مانند یک سی دی توسط سازمان خودتان تکثیر می شوند و بین اعضای بازار هدف توزیع می گردند. اعضای بازار هدف تمایل های خود را به محتوای بازاریابی اینترنتی سازمان شما سوق می دهند، در حالی که سازمان شما تمایل ها را به سمت محتوای ساختارهای چنداستراتژی ای سوق می دهد.

 

حتماً بخوانید: استراتژی تدوین دیجیتال برندینگ یا برندینگ دیجیتال

 

تقیسم بندی کاربران اینترنت

کاربران رسانه های بازاریابی اینترنتی را می توان بر مبنای الگوهای کلی استفاده از اینترنت به چهار دسته تقسیم کرد. کاربران دائمی که هر روز از اینترنت استفاده می کنند. کاربران معمولی که هفته ای از اینترنت استفاده می کنند. کاربران غیرمعمول که ماهیانه از اینترنت استفاده می کنند. کاربران مقطعی که در دوره هایی از زمان و به طرزی معمولی از اینترنت استفاده می کنند.
اندازه این دسته ها میان بازارهای هدف متفاوت، متغیر است. سن، درآمد و شغل افراد بازارهای هدف شما می تواند بر تناسب و تأثیر تاکتیک های ویژه بازاریابی اینترنتی ممکن در سازمانتان اثر بگذارد. برای مثال، به روزرسانی هفته ای محصولات از طریق اینترنت برای بازار هدفی که به طور عمده از کاربران غیر معمول تشکیل شده، نامؤثر خواهد بود.


با توجه به الگوی استفاده از اینترنت در میان بازارهای هدف، مشخص کردن فعالیت های آنلاین بازارهای هدف شما ضروری می نماید. برای مثال، پیش از به اجرا در آوردن تجارت الکترونیک، باید از الگوها و ترجیح های خرید آنلاین بازارهای هدفتان آگاه باشید. متداول ترین فعالیت آنلاین جمع آوری اطلاعات است. بیشتر اطلاعات گردآوری شده به شناسایی محصولات و خدمات به منظور خرید آنها مربوط می شود؛ حتی در موردهایی که کاربران قصد خرید محصولات و خدمات را از طریق اینترنت ندارند.
با مشخص کردن انتظارها و نیازهای بازارهای هدفتان پیش از اجرای تاکتیک های استراتژی بازاریابی اینترنتی، شما بنیان یک وب سایت مؤثر و بازار مدارانه را پایه ریزی می کنید.

 

حتماً بخوانید: نیاز ایجاد کنید!

 

بازاریابی ارتباط با مشتری (CRM)

رهیافتی بازار مدارانه به رسانه های اینترنتی، با ترکیب مزایای بازاریابی انبوه و بازاریابی ارتباط با مشتری (CRM)، یک تجربه شخصی از برند را در اختیار اعضای بازار هدف می گذارد. هدف بازاریابی انبوه این است که با متمایز کردن شرکت خود و محصولاتش از سایر رقبا، پیوسته مشتریانی جدید به دست بیاورد. این برنامه اگر با موفقیت انجام گیرد، به هویتی قوی برای برند منجر می شود، اما خود را همیشه به طرزی مناسب با استراتژی های بازاریابی اینترنتی تطبیق نمی دهد. پیغام هایی که رو به سوی بازار انبوه دارند، غالباً آن قدر کلی هستند که پاسخگوی نیازهای کاربرانی که به دنبال اطلاعات می باشند، نیستند.

در مقابل، هدف بازاریابی ارتباط با مشتری این است که با ارائه دامنه ای از خدمات و کالاهای شخصی شده (خصوصی شده)، دائماً حجم کسب و کار را در سطح مشتریان موجود بالا ببرد. در اینجا اجرای موفقیت آمیز برنامه به خدمت رسانی شایسته به مشتری منجر می شود، اما در میان مشتریان بالقوه، سازمانتان را از سایر رقبا به قدر کافی متمایز نمی سازد.

 

حتماً بخوانید: برای مشتریان خود وقت صرف کنید

 

محتوای بازاریابی اینترنتی

محتوای بازاریابی اینترنتی باید بازارهای هدف را از اکتشاف، از طریق بررسی و تعامل، به سمت عمل رهنمون سازد. ده دقیقه اولی که اعضای بازارهای هدف شما، صرف وب سایت سازمانتان می کنند، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. بازدیدکنندگان سایت به مجرد کشف آن، تعیین می کنند که آیا کاربر سایت مذکور می شوند یا خیر. آنان ارزش سایت را درک می کنند، احساسات اولیه را در مورد سازمانتان شکل می دهند و احتمال یافتن اطلاعات سودمند را پیش بینی می نمایند. به طور معمول، افرادی که در محدوده بازار هدف شما نیستند، در حین کشف، سایت را رها می کنند؛ اما دیگران به بررسی پیشنهادهای شما ادامه می دهند.

کاربران سایت، وب سایت سازمان شما را برای اطلاعات بررسی می کنند. برخی اذعان می کنند که در حین بررسی، هر صفحه از محتوا کمتر از یک دقیقه برای برقراری ارتباط با بازارهای هدف وقت دارد. همان طور که کاربران به بررسی سایت شما می پردازند، به احساسات پایداری از کسب و کار شما، محصولاتتان و سطح خدمات دهی شما می رسند. مدت زمانی که کاربران صرف بررسی زمان صرف شده، بسته به توانایی آنان در پیشرفت به سمت تصمیم خرید مطلوب، متغیر است.

 

حتماً بخوانید: ارزیابی برنامه بازاریابی

 


کاربر برای شکل دهی باورها نسبت به محصولات و خدمات شما به تعامل دست می زند. این امر شامل مقایسه اطلاعات به دست آمده از سازمانتان با اطلاعات فراهم شده از سایر منابع می شود. درگیر کردن مشتریان از طریق عناصر تعاملی، هم شیوه ای مؤثر برای گسترش روابط قوی تر با مشتریان و هم جمع آوری بینش های بیشتر از آنان می باشد.
کاربران به طور ناشناس به کشف، بررسی و معمولاً تعامل با وب سایت سازمان شما می پردازند. اثربخشی وب سایت سازمان شما در گرو توانایی آن در جهت سوق دادن بازارهای هدف در عمل کردن به اطلاعاتی است که فراهم آورده اید. توانایی خرید آنی محصولات سازمان شما با تقاضای خدمات سازمانتان مثالی از این دسته است.


اقدام ها ابزاری هستند که بازارهای هدف شما را به پیشنهادهای سازمانتان پیوند می دهند. از آن جا که بسیاری از افراد یک بازار هدف مشخص، حتی پس از تصمیم به خرید، ممکن است به خرید محصولات و خدمات شما به طور آنلاین راغب نباشد، استراتژی های بازاریابی اینترنتی باید همواره محدوده ای از اقدام ها را در بر گیرند تا بازارهای هدف را در خرید محصولات و خدمات به صورت آفلاین یاری کنند. این اقدام ها می توانند شامل توانایی برای احضار یک فروشنده، یافتن یک توزیع کننده محلی یا مکان خرده فروش یا تقاضا برای مصرف آزمایشی رایگان باشند.

 

ادامه این مقاله را در اینجا می توانید بخوانید: استراتژی بازاریابی اینترنتی؛ قسمت دوم

 
1 1 1 1 1

دیدگاه ها (0)

  1. ارسال دیدگاه
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
کد امنیتی