تدوین استراتژی بازاریابی اینترنتی

تدوین استراتژی بازاریابی اینترنتی

از استراتژی های بازاریابی اینترنتی جهت نیل به اهداف بازاریابی اینترنتی استفاده می شود. تدوین یک استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف بازاریابی اینترنتی به بررسی بازار هدف شما، تکنولوژی در دسترس و منطق استراتژی پیشنهادی نیازمند است که خود در رابطه با جایگزین ها، هزینه و نیازهای حمایتی می باشد.

برای مثال، اگر یکی از هدف ها افزایش تعداد مشترکان خبرنامه الکترونیکی شما باشد، می توانید از چندین رهیافت استفاده کنید. می توانید استراتژی ای را جهت ترویج خبرنامه آغاز کنید. راه حل دیگر در این مورد می تواند تغییر محتوای خبرنامه یا تغییر شیوه و یا تکرار پخش آن باشد تا در میان بازارهای هدف با اقبال بیشتری مواجه شود. اگرچه بسیاری از استراتژی ها یک هدف مطلوب را در نظر دارند، اما شرکت شما باید با توجه به شرایط موجود، بهترین را انتخاب کند.

 

حتماً بخوانید: بازاریابی اینترنتی (آنلاین)


اقدام ۱) تدوین برنامه محتوایی

برنامه محتوایی، یک طرح اولیه برای استراتژی های بازاریابی اینترنتی است. این طرح اولیه اهداف و استراتژی های وب سایت سازمانتان را تعریف می کند و برای آن وب سایت بازارهای هدف داخلی و خارجی را تعریف می نماید. طرح اولیه اطلاعات و اقدام های مرتبط با هر گروه از بازار هدف را مشخص می کند.
برنامه محتوایی تصمیم هایی را جمع آوری می کند که در حین فرآیند برنامه ریزی بازاریابی اتخاذ کردید و بر طرح، ساختار و محتوای سایت بازاریابی اینترنتی سازمان شما تأثیر خواهد گذاشت. این برنامه شرحی اجمالی از پروژه را به همراه اطلاعات مورد نیاز برای تعیین محدوده مشارکت در اختیار آن دسته از افراد پروژه قرار می دهد که درگیر فرآیند برنامه ریزی بازاریابی نبوده اند.

برنامه های محتوایی به طور معمول شامل پنج جزء زیر می شوند:

• هدف : به طور کلی توضیح دهید که وب سایت چه اهداف و استراتژی های ارتباطی را برآورده خواهد ساخت. بیان هدف در متن اهداف کلی ارتباطی، بازاریابی و فروش تدوین شده در فرایند برنامه ریزی فراهم می آید.

• مخاطبان هدف : شرح مختصری از بازارهای هدفتان را ارائه دهید و این که چگونه به نیازهای هر بازار هدف توسط استراتژی های بازاریابی اینترنتی توجه می شود.

• فهرست محتوا : فهرست دقیقی از محتوایی است که سایت در برمی گیرد؛ جایی که محتوای فعلی و این که چه محتوایی را باید ایجاد کرد، می توان یافت.

• ساختار اطلاعاتی : محتوا را از طریق بازار هدف فهرست کنید و اطلاعات مرتبط را مشخص سازید.

• فهرست تعاملی : تعامل های مختلفی که در دسترس بازدید کنندگان از سایت قرار دارد، در صورت امکان، اطلاعاتی که سازمانتان از بازدیدکنندگان سایت گردآوری خواهد نمود و ابزارهای تعاملی ای که به بازدید کنندگان توصیه می شود، همه و همه را مشخص کنید.


در هنگام ایجاد یک برنامه محتوایی، همیشه شرکت خود را به منزله یک بازار هدف ثانویه در نظر بگیرید. اطلاعاتی را که می خواهید از سایت به دست بیاورید و نیازهای به روز رسانی سایت را معین کنید. برای نمونه، اگر برای ارائه اخبار، برنامه های هفته ای در نظر گرفته اید، پس باید در بخش فهرست تعامل وسیله ای را برای اضافه، اصلاح و حذف آسان اطلاعات، بدون کمک گرفتن از یک برنامه نویس وب یا فروشنده بگنجانید.

 

حتماً بخوانید : کمپین های بازاریابی آنلاین 

 

اقدام ۲) تدوین برنامه اجرایی

برنامه محتوایی مورد بحث - اگر پروژه توسط سازمان شما تکمیل گردد - اساسی برای ایجاد برنامه اجرایی فراهم می آورد. بدون یک برنامه محتوایی معتبر، کار برای افرادی که در سازمانتان به امر تهیه یک برنامه اجرایی دقیق برای وب سایت پروژه می پردازند، سخت می شود.
برنامه اجرایی در حقیقت یک برنامه محتوایی تکامل یافته است که شامل شرحی اجمالی از پروژه و محدوده، برنامه زمانی و بودجه اجرای وب سایت از طرف سازمانتان می شود.

 

 • شرح اجمالی

شرح اجمالی پروژه شامل بیان هدف و اطلاعات بازار هدف است که در برنامه محتوایی به تفصیل آورده شده است. شرح اجمالی همچنین توصیفی مختصر درباره پروژه ارائه می دهد.

 • محدوده

بخش محدوده به توصیف پروژه شما، وظایفی که باید کامل شوند، رهیافت فنی پیشنهادی برای عناصری که پویا هستند و هر محدودیت یا پارامترهای فرایندی که باید به آنها تکیه شود، می پردازد. فهرست محتوا و فهرست تعامل از برنامه محتوایی باید در این بخش یکپارچه شوند.

 • برنامه زمانی

اگرچه برنامه های زمانی برای پروژه های استراتژی بازاریابی اینترنتی بسته به اندازه سایت و محدوده پروژه متغیر است، اما یک برنامه دوازده تا چهارده هفته ای برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت، آزمایش و توزیع آن رایج است.

 • بودجه

هنگامی که برنامه اجرایی در حال تدوین است، کارکنان باید تخمین هایشان را از زمان لازم، تأمین کنندگان خارج از شرکت و سایر منابع تکمیل کننده پروژه ارائه دهند. سپس این هزینه ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا بودجه ای کلی برای اجرای پروژه در نظر گرفته شود. اجرای استراتژی های بازاریابی اینترنتی فقط یک بخش از هزینه کلی پروژه است. اجرای پروژه معمولاً نیمی از بودجه را به خود اختصاص می دهد. در تعیین بودجه ای صحیح، هزینه های مرتبط با برنامه ریزی، طراحی و آزمایش را نیز باید مد نظر داشت.

 

حتماً بخوانید : اجرای برنامه بازاریابی

 

اقدام ۳) تدوین درخواست پیشنهاد

درخواست پیشنهاد، اساسی را برای انتخاب یک فروشنده جهت اجرای پروژه های استراتژی بازاریابی اینترنتی شما فراهم می آورد.
درخواست پیشنهاد (RFP)، نسخه ای تکامل یافته از برنامه اجرایی است که شامل درخواست اطلاعات از فروشندگان و در راستای انتخاب فروشنده می باشد. اگر محدوده پروژه به خوبی تعریف شده باشد، درخواست پیشنهادها به بیان بودجه پیشنهادی نیازی ندارند، به خصوص اگر بودجه بخشی از معیار انتخاب باشد.


اطلاعاتی که اغلب برای انتخاب فروشنده درخواست می شود، شامل موردهای ذیل است:

 • پیشینه شرکت : اطلاعات شرکتی که شامل جزئیات مالی نیز بشود. سابقه کسب و کار شرکت به چند سال می رسد؟ شرکت چند کارمند دارد؟ چند تن از کارکنان شرکت به اجرای استراتژی های بازاریابی اینترنتی می پردازند؟

 • توانایی ها : به جز توانایی هایی که با RFP ها مرتبط اند، فروشنده قادر به ارائه چه خدمات دیگری است؟ آیا می تواند نمونه هایی از کار مربوط را ارائه دهد؟

 • صلاحیت : شرکت تا چه اندازه برای انجام دادن پروژه باتجربه و باصلاحیت است؟ آیا فروشنده پروژه های مشابه دیگری را نیز به انجام رسانده است؟ آیا می تواند فهرستی را از مشتریان پیشین به همراه شماره تماس و URL های مربوط فراهم سازد؟

 • نیروی کار : چه تیم پیشنهادی برای کار بر روی پروژه انتخاب شده است؟ صلاحیت افراد این تیم چیست؟ آیا می شود برای افراد کلیدی این تیم پیشنهادی سوابق کاری فراهم آورد؟

 • فرآیند : فرآیند توسعه مورد استفاده فروشنده چیست؟ مراحل و نقاط عطف پروژه چیست؟ فرآیندهای مربوط به اطمینان از کیفیت و آزمایش کیفیت چیست؟ چگونه پروژه تکمیل شده انتشار می یابد و اجرا می گردد؟ در فرآیندهای مورد استفاده فروشنده چه مدارکی به عنوان امور قابل تحویل وجود دارد؟

 • راه حل پیشنهادی : فروشنده چه برنامه ای را برای اجرای پروژه پیشنهاد می دهد؟ رهیافت فنی پیشنهادی چیست؟ فروشنده چه تغییراتی را برای محدوده پروژه پیشنهاد می کند؟ آیا راه حل پیشنهادی قابل درجه بندی است؟ آیا این راه حل در محیط های چندسطحی نیز کاربرد دارد؟

 • برنامه زمانی : جدول زمانی پیشنهادی جهت اتمام پروژه چیست؟ چه بستگی هایی در برنامه زمانی گنجانده شده اند که ممکن است تاریخ ارائه برنامه را تحت تأثیر خود قرار دهند؟ اطمینان یابید که RFP شما برنامه ای زمانی برای فرآیند توسعه و ارائه نیز معین کند.

 • بودجه پیشنهادی : هزینه تخمینی برای پروژه چقدر است؟ چه متغیرهایی در بودجه وجود دارند و چه فرآیندی برای شناسایی تغییرات در هزینه ها موجود است؟ فروشنده به چه طریقی دستمزدش را دریافت می کند؟ چه درصدی از دستمزد به تامین کنندگان خارجی پرداخت می شود؟ چگونه اقدام هایی را که توسط تأمین کنندگان خارجی تکمیل می شود، باید از نظر مالی تأمین کرد؟ پس از اتمام پروژه، فروشنده چه هزینه های نگهداری ای را پیش بینی می کند؟


انتخاب فروشنده یک فرآیند سه مرحله ای است. اقدام نخست آزمودن فروشنده های بالقوه است تا به فهرستی کوتاه از شرکت های مدنظر برسیم. از برخی شرکت ها نیز خواسته می شود تا با ارائه پیشنهادی به RFP شما پاسخ گویند. در گام دوم باید یک RFP برای فروشنده های منتخب آماده کنید. بر مبنای RFP، فروشنده ها برای اجرای پروژه شما پیشنهادهایشان را فراهم می آورند. در مرحله نهایی یک فروشنده مشخص می شود. این مرحله معمولاً یک جلسه رو در رو را با کاندیداهای نهایی می طلبد تا به پرسش هایی درباره RFP، پیشنهاد فروشنده و اجرای پروژه پرداخته شود.

 

حتماً بخوانید : ارزیابی برنامه بازاریابی

 

ملاحظاتی در تدوین استراتژی های بازاریابی اینترنتی

یکپارچگی تکنولوژی

رسانه های اینترنتی دنیایی از امکانات را فراهم می آورند. برای هر هدف و استراتژی بازاریابی اینترنتی، محدوده وسیعی از فروشنده ها را می یابید که راه حل هایی را از تکنولوژی عملی و به روز، خدمات بازاریابی اینترنتی آماده به کار و محتوایی از پیش تهیه شده ارائه می کنند. این امر برای شرکت شما و فروشنده های منتخبتان بسیار مهم است؛ زیرا به دقت محصولات و خدمات موجود را ارزیابی می کنید و مشخص می کنید که چگونه تکنولوژی با پروژه های استراتژی بازاریابی اینترنتی شما یکپارچه می شود. این امر به سازمان شما این اجازه را می دهد که مخارج / مزایای مربوط به خدمات و محصولات موجود از قبل را در مقابل راه حل های مشتریان قرار دهید و بسنجید.

 

هزینه های نگهداری

هزینه وب سایت سازمان شما بیش از هزینه ساخت است. سازمان شما باید هزینه کلی تملک و نگهداری سایت را در نظر بگیرد. برای پرسیدن پرسش های مربوط آماده باشید : سایت هر چند مدت یک بار به روز می شود؟ چه کسی سایت را به روز می کند؟ بازگشت سرمایه گذاری چقدر پیش بینی می شود؟
آماده سازی یک برنامه نگهداری ایده خوبی است که وظایف پیوسته مرتبط با وب سایت این که چه کسی این وظایف را انجام می دهد و هزینه های پیش بینی شده، همه و همه را معین در سایت شما توسط یک فروشنده ساخته شود، التزام به وجود برنامه ای برای نگهداری در محدوده پروژه، مناسب به نظر می رسد.

 

حتماً بخوانید:  انواع بازاریابی دیجیتال

 

ثبت نام موتور جستجو و ترویج سایت

داشتن یک وب سایت عالی، بدون این که کسی بتواند آن را بیابد، بی معنی است. یافتن آسان سایت سازمانتان مستلزم ثبت نام سایت در موتورهای جستجو و راهنماهای بازاریابی اینترنتی است. ثبت نام سایت در موتورهای جستجو نیز خود مستلزم آن است که صفحه های سایت شامل فرا ضمیمه ها باشد. فرا ضمیمه ها آن دسته از اطلاعاتی هستند که در صفحه های مجزای HTML گنجانده شده اند و شامل فهرستی از کلیدواژه ها و توصیفی از صفحه می شوند. این اطلاعات توسط موتورهای جستجو به کار گرفته می شوند تا جزئیات مربوط به سایت شما را برای کاربران موتورهای جستجو به نمایش درآورند.

زمانی که فرا ضمیمه ها در محل خود قرار گیرند، می توان سایت ها را به طور مجزا ثبت نام کرد با این که می توانید از خدمات آنلاین استفاده کنید که خود به طور همزمان اطلاعات سایتتان را در اختیار صدها موتور جستجو و راهنما قرار می دهد. معمولاً از یک تا شش هفته طول می کشد تا نام سایت در فهرست موتورهای جستجو و راهنماها قرار گیرد. بسیاری از موتور های جستجو در ظرف چندین هفته این کار را انجام می دهند، زیرا موتورهای جستجو هر روز تعداد کثیری از ثبت نام ها را دریافت می کنند.

1 1 1 1 1

دیدگاه ها (0)

 1. ارسال دیدگاه
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
کد امنیتی